«Powrót

1 stycznia 2021 r. - wprowadzona zostaje opłata od napojów słodzonych

1 stycznia 2021 r. - wprowadzona zostaje opłata od napojów słodzonych

1 stycznia 2021 r. - wprowadzona zostaje opłata od napojów słodzonych

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493), na podstawie których wprowadzona zostaje opłata od napojów słodzonych (tzw. opłata cukrowa), która składać ma się z opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała równa będzie 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna). Z kolei opłata zmienna wynosić będzie 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju

Obowiązek wnoszenia opłaty ciążyć będzie na:

  • podmiotach sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzących sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju;
  • zamawiających, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podmioty te zobowiązane będą m. in. składać informację w sprawie opłaty oraz obliczać i wpłacać opłatę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.01.2021 Data publikacji: 15.01.2021 13:45 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2021 13:45
Autor: Agnieszka Plonkowska, Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Osoba publikująca: Natasza Wiśniewska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian