Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy w Żarach prowadzi:

  1. Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax.
  2. Rejestr skarg i wniosków.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydanych przez organy podatkowe.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 07.11.2014 15:05 Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2022 17:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian