«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulic Doktora Pieniężnego i Bolesława Chrobrego, w centrum Zielonej Góry. Jest to równocześnie siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Główne wejście do budynku dostępne jest od strony ulicy Doktora Pieniężnego. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio przy jezdni z chodnikiem, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Po wejściu do budynku należy kierować się w stronę Centrum Obsługi usytuowanego na prawo schodami na poziom wysokiego parteru. Dla osób na wózkach wyznaczona jest wewnątrz ścieżka prowadząca do windy. Po wyjściu z windy na poziomie „0", Centrum Obsługi znajduje się po lewej stronie. Centrum Obsługi obsługuje podatników Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą – w razie wystąpienia takiej potrzeby – osobom poruszającym się na wózkach dostęp do pomieszczeń na piętrach. Korytarze oraz drzwi na korytarzach posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobom na wózkach. Urząd nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Najbliższa taka toaleta znajduje na się na lewo od głównego wejścia. Dostęp do niej z poziomu wysokiego parteru, następnie łącznikiem do połączonego z urzędem budynku. Informacja o dostępnych lokalizacjach znajduje się u pracownika ochrony przy Centrum Obsługi.
  3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W urzędzie na parterze budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed siedzibą znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, udostępnione przez miasto.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online dla osób niesłyszących i głuchoniemych.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.06.2020 Data publikacji: 18.06.2020 12:38 Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021 14:16
Autor: Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian