Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie jest organem niezespolonej administracji rządowej podporządkowanym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz jest organem Krajowej Administracji Skarbowej. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie obejmuje gminy powiatu wschowskiego: Wschowa, Sława, Szlichtyngowa. Siedzibą Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie jest miasto Wschowa.
   
  Status prawny Urzędu Skarbowego we Wschowie określają także:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 393);
  4. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji  Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 12, z późn. zm.)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.11.2014 Data publikacji: 06.11.2014 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2020 09:35
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska