Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze prowadzi:

  1. Rejestr podatników,
  2. Rejestr zaświadczeń,
  3. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.

  Składnica Akt: udostępnianie dokumentacji ze składnicy akt osobom spoza Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym składnicy w obecności pracownika prowadzącego składnicę.
  Zasady prowadzenia przez Urząd rejestrów, ewidencji, składnicy akt regulują poniższe przepisy:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 63),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zmianami),
  3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie  zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015r., poz. 2355 ze zm.),
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 43),
  5. Regulamin organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w  Zielonej Górze.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2019 14:43
  Autor: Zdzisława Kochanowicz Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian