«Powrót

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "Hazard? Nie, dziękuję"

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "Hazard? Nie, dziękuję"

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "Hazard? Nie, dziękuję"

Plakat kampanii KAS

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza dla szkół (podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych)województwa lubuskiego zapisy na działania edukacyjne (lekcje tematyczne) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od gier hazardowych.

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze działając w ramach ogólnopolskiej  kampanii informacyjno-edukacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!" trwającej od października 2018 do czerwca 2019, oferuje zorganizowanie lekcji informacyjno-edukacyjnej, prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników i funkcjonariusz jednostki.

Zgłoszenia szkół, chcących uczestniczyć w projekcie, przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę kampania.hazardowa.lu@mf.gov.pl o zakwalifikowaniu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. O wyborze zakwalifikowane szkoły zostaną powiadomione drogą elektroniczną. 

Działania rozpoczną się już w październiku 2018 r. Terminy będą uzgadniane z osobą wskazaną przez szkołę w zgłoszeniu.


 

Serdecznie zapraszamy!

Kampania KAS „HAZARD? Nie, dziękuję"

Zwalczanie nielegalnych gier na automatach (ulotka informacyjna)

Zwalczanie nielegalnego hazardu on-line (ulotka informacyjna)


 

Pliki do pobrania