Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach.

  2020 r.

  • Kontrola przeprowadzona w okresie od 9 listopada 2020 r. do 9 grudnia 2020 r. przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp. w zakresie weryfikacji wykorzystania przez użytkowników WRO-System danych do realizacji celów i zadań statutowych jednostki w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

  Materiały

  Wystąpienie pokontrolne Dyrektora IAS nr 0801-IWW.0921.8.2020.6 (plik pdf 523 KB)
  Informacja o anonimizacji dokumentu dotyczącego kontroli w zakresie weryfikacji wykorzystania przez użytkowników WRO-System danych (plik 292 KB)

  • Kontrola przeprowadzona w okresie od 22 maja 2020 r. do 17 lipca 2020 r. przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp. dotycząca „Prawidłowość działań w zakresie umarzania postępowań kontrolnych w latach 2018-2019".

  Materiały

  Wystąpienie pokontrolne nr 0801-IWW.0921.3.2020.28 (plik pdf 531 KB) odnośnie „Prawidłowość działań w zakresie umarzania postępowań kontrolnych w latach 2018-2019".

  2019 r.

  • Kontrola przeprowadzona w okresie od 8 do 17 stycznia 2019 r. w zakresie prawidłowości postępowania z tuszem specjalnym.

  Materiały

  Sprawozdanie z kontroli nr 0801-IWW.0921.1.2019.4 - Prawidłowości postępowania z tuszem specjalnym (plik pdf 578 KB).
  Anomizacja dokumentu (plik pdf 293 KB)

  • Kontrola przeprowadzona w okresie od 8 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

  Materiały

  Wystąpienie pokontrolne nr 0801-IWW.0921.22.2018.12 - Ocena prawidłowości prowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej (plik pdf 794 KB).

  • Kontrola przeprowadzona w okresie 27 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. w zakresie prawidłowości załatwiania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. spraw karnych skarbowych.

  Materiały

  Wystąpienie pokontrolne nr 0801-IWW.0921.5.2019.17 - Prawidłowości załatwiania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. spraw karnych skarbowych (plik pdf 633 KB).

  • Kontrola przeprowadzona w okresie od 13 września 2019 r. do 15 października 2019 r. w zakresie prawidłowości funkcjonowania komórek realizacji w urzędach celno-skarbowych w zakresie kontroli realizowanych w oparciu o przepisy ustawy SENT oraz komórki Służby Dyżurnej.

  Materiały

  Sprawozdanie z kontroli nr 0801-IWW.0921.8.2019.17- Prawidłowości funkcjonowania komórek realizacji w urzędach celno-skarbowych w zakresie kontroli realizowanych w oparciu o przepisy ustawy SENT oraz komórki Służby Dyżurnej (plik pdf 664 KB).

  • Kontrola przeprowadzona w dniu 18 listopada 2019 r. w zakresie prawidłowość wykonywania zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz dostępem do informacji publicznej w trybie wnioskowym.

  Materiały

  Wystąpienie pokontrolne nr 0801-IWW.0921.7.2019.7 - Prawidłowość wykonywania zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz dostępem do informacji publicznej w trybie wnioskowym (plik pdf 538 KB).

  2018 r.

  • Kontrola przeprowadzona w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 12 kwietnia 2019 r. w zakresie zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji zadeklarowanej wartości celnej towarów tekstylnych i obuwia pochodzących z Chin i krajów Dalekiego Wschodu (dot. zgłoszeń celnych, które wpłynęły do poszczególnych oddziałów celnych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r.).

  Materiały

  Wystąpienie pokontrolne nr 0801-IWW.0921.29.2018.24 - Zgłoszenia celne przed zwolnieniem towarów ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji zadeklarowanej wartości celnej towarów tekstylnych i obuwia pochodzących z Chin i krajów Dalekiego Wschodu (dot. zgłoszeń celnych, które wpłynęły do poszczególnych oddziałów celnych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r.) (plik pdf 820 KB).
  Anomizacja dokumentu (plik pdf 293 KB)

  Pliki do pobrania