Zasięg terytorialny działania Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Zasięg terytorialny działania Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Zasięg terytorialny działania Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje województwo lubuskie.

  Na mocy art. 61 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W skład Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim wchodzą:

  • Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzepinie, która terytorialnym zasięgiem działania obejmuje powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski
  • Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zielonej Górze, która terytorialnym zasięgiem działania obejmuje powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 24 lutego 2017r.  w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izbadministracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  ( Dz.U. z 2017 r., poz. 393 );
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 42).