«Powrót

Tymczasowe zawieszenie funkcjonowania usługi Infolinii COKP do obsługi kluczowych podmiotów

Tymczasowe zawieszenie funkcjonowania usługi Infolinii COKP do obsługi kluczowych podmiotów

Tymczasowe zawieszenie funkcjonowania usługi Infolinii COKP do obsługi kluczowych podmiotów

Na prośbę Ministerstwa Finansów — Departamentu Kluczowych Podmiotów o tymczasowe zawieszenie funkcjonowania usługi lnfolinii COKP do obsługi kluczowych podmiotów — następuje zawieszenie do odwołania.
Powyższa decyzja została podjęta po dokonaniu weryfikacji informacji na temat aktualnej ilości kluczowych podmiotów, pozostających we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Informacja dotycząca ewentualnego wznowienia funkcjonowania lnfolinii zostanie przekazana odrębnym komunikatem.