Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drezdenku określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ;
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  6. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  7. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
  9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.02.2020 Data publikacji: 10.11.2014 08:35 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 10:59
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian