Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT tylko na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

  Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl. (link otwiera okno w nowym serwisie)

  Swój mikrorachunek sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl (link otwiera okno w nowym serwisie)

  Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Drezdenku służące dokonywaniu wpłat oraz gromadzeniu dochodów budżetowych z tytułu:

  • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych: 48 1010 0071 2223 0812 4100 0000
  • Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, PCC: 33 1010 0055 0200 8120 0007 0000
  • Opłaty za złożenie pełnomocnictwa do urzędu skarbowego: 19 8362 0005 0000 0114 2000 0020
  • Rachunek sum depozytowych organu egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Drezdenku (służący do dokonywania wpłat związanych z realizacją należności objętych tytułami wykonawczymi): 08 1010 1704 0059 4613 9120 1000 - NBP O/O Zielona Góra

  • Rachunek sum depozytowych Organu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego Drezdenku  służący do dokonywania wpłat związanych z realizacją należności objętych tytułami wykonawczymi: 08 1010 1704 0059 4613 9120 1000

  • Numer rachunku bankowego w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą: Urząd Skarbowy w Drezdenku 35101000550200812001000000

  • Numer rachunku bankowego do regulowania zobowiązania określonego w mandacie karnym kredytowanym, nałożonym przez pracownika Urzędu Skarbowego w Drezdenku: Urząd Skarbowy w Drezdenku 48 1010 0071 2223 0812 4100 0000

  Urząd Skarbowy w Drezdenku nie prowadzi punktu kasowego. Zastępczą obsługę kasową urzędu prowadzi Poczta Polska S.A. - Urząd Pocztowy w Drezdenku, ul. Kościuszki 4 nr telefonu 95 762 05 75.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.11.2019 Data publikacji: 07.11.2014 11:42 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2023 14:01
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian