Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – Maciej Witkowski
  • Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu- Anna Ilczuk

  Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  a) Zastępcą Naczelnika (ZN),
  b) Pionem Wsparcia (SNUW) w tym:

  • Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia  (SWW);

  c) Pionem Obsługi Podatnika (SZNO) w tym:

  • Referatem Obsługi Bezpośredniej (SOB);

  d) Pionem Poboru i Egzekucji (SZNE) w tym:

  • Referatem Spraw Wierzycielskich (SEW);
  • Referatem Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  • Referatem Rachunkowości (SER).

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego podlega Naczelnikowi Urzędu i jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem Urzędu za prawidłową i terminową realizacjęzadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  a) Pionem Orzecznictwa  (SZNP) w tym:

  • Referatem Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych ;

  b) Pionem Kontroli (SZNK) w tym:

  • Referatem Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA);
  • Referatem Kontroli Podatkowej (SKP);
  • Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Identyfikacji Rejestracji Podatkowej (SKI);
  • Jednoosobowym Stanowiskiem Spraw Karnych Skarbowych (SKK).

  Naczelnik Urzędu Skarbowego przyjmuje  Klientów w godzinach urzędowania.
  Kompetencje Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika zostały opisane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu.
    

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 11:50 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 09:36
  Autor: Maria Konopa Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian