Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – Maciej Witkowski
  • Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu- Agnieszka Jerzykowska - Tryba

  Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1. Zastępcą Naczelnika (ZN),
  2. Pionem Wsparcia, Poboru i Egzekucji (SNUWZNE) w tym:
  • Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia  (SWW);
  • Referatem Spraw Wierzycielskich (SEW);
  • Referatem Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  • Referatem Rachunkowości (SER);

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego podlega Naczelnikowi Urzędu i jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem Urzędu za prawidłową i terminową realizację zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  Pionem Obsługi Podatnika, Orzecznictwa i Kontroli (SZNOPK) w tym:

  • Pierwszym Referatem Czynności Analitycznych i Sprawdzających 
  • Drugim Referatem Czynności Analitycznych i Sprawdzających  oraz Obsługi Bezpośredniej (SKA-2);
  • Referatem Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz  Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV);
  • Referatem Kontroli Podatkowej (SKP);

  Naczelnik Urzędu Skarbowego przyjmuje  Klientów w godzinach urzędowania.
  Kompetencje Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika zostały opisane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu (link otwier okno w tym samym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 11:50 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2023 19:50
  Autor: Maria Konopa Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian