Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy w Drezdenku rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Drezdenku,
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji sakarbowej.

  Wykaz rejestrów:

  • Rejestry publiczne:
  • Rejestr Poltax,
  • pozostałe, jako niesklasyfikowane w kategorii rejestrów publicznych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.11.2014 Data publikacji: 10.11.2014 08:31 Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2022 15:12
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian