Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku

  Lp. Data przeprowadzenia kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
  1 14-19.05.2011 r. O/ZUS Gorzów Wlkp.
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
   
  2 23.08.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Możliwość korzystania z ustępów ogólnodostępnych przez interesantów, stan sanitarno-higieniczny obiektu, dezynfekcja sprzętu, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa.  

  W latach 2013-2015 nie były przeprowadzane w tut. urzędzie skarbowym kontrole przez instytucje zewnętrzne.
  W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.11.2014 Data publikacji: 10.11.2014 08:55 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 11:04
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian