Urząd Skarbowy w Drezdenku - Aktualności

«Powrót

Przypominamy o konieczności aktualizacji rachunków bankowych przez OPP

Przypominamy o konieczności aktualizacji rachunków bankowych przez OPP

Przypominamy o konieczności aktualizacji rachunków bankowych przez OPP

Grafika ilustracyjna. Zbliżenie na rękę, która pisze na białym papierze długopisem.
  • Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy.
  • OPP, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie warunkiem przekazania środków dla OPP jest zgłoszenie przez organizację aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT powinny to zrobić do 30 czerwca 2023 r.

Organizacje, które w poprzednich latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i numer ten jest wciąż aktualny, nie muszą go ponownie zgłaszać do urzędu.