«Powrót

4 - 5 lipca 2022 r. utrudnieniach w dotarciu do siedziby Urzędu Skarbowego w Drezdenku

4 - 5 lipca 2022 r. utrudnieniach w dotarciu do siedziby Urzędu Skarbowego w Drezdenku

4 - 5 lipca 2022 r. utrudnieniach w dotarciu do siedziby Urzędu Skarbowego w Drezdenku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku informuje, że w dniach od 4  do 5 lipca 2022 w godz. od 7.00 do 20.00 całkowicie z ruch pojazdów będzie wyłączona część ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku. Chodzi o odcinek między „Delikatesami Centrum" a Urzędem Skarbowym. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu z posesji na tym odcinku oraz przejazdu przez skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Skargi. Utrudnienia te będą spowodowane układaniem nawierzchni bitumicznej na tym fragmencie drogi. Spowoduje to utrudnienia w dotarciu klientów do naszego urzędu.