Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy w Słubicach prowadzi:

  • ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax,
  • rejestr zaświadczeń,
  • pocztowa książka nadawcza,
  • rejestry pism i spraw,
  • Biblioteka Akt.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  • Zarządzenia Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych,
  • Zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach,
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 09:23 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2022 11:29
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian