«Powrót

KSeF - zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2)

KSeF - zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2)

KSeF - zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2)

na czerwonym tle biały napis: Krajowy System e-faktur
  • Opublikowaliśmy zaktualizowaną wersję wzoru struktury logicznej FA(2) na ePUAP.
  • Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą funkcjonowały równocześnie dwie wersje struktur logicznych - FA(1) oraz FA(2).

29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) opublikowaliśmy zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2).

Zaktualizowaną strukturę logiczną FA(2) opracowaliśmy w oparciu o:

  • opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
  • postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury logicznej FA(2):

  • w lipcu 2023 r. udostępnimy środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją,
  • 1 września 2023 r. udostępnimy środowisko produkcyjne.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje – obecnie obowiązująca struktura logiczna FA(1) oraz nowa struktura logiczna FA(2).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktury dokumentów XML