Nieodpłatne przekazanie zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego

    Nieodpłatne przekazanie zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego

    Nieodpłatne przekazanie zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego

    Ogłoszenia dotyczące nieodpłatnego przekazywania zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego z urzędów skarbowych województwa lubuskiego publikowane są w Biuletynie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w zakładce Zbędne lub zużyte środki trwałe ( link otwiera nowe okno w serwisie wewnętrznym).