Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu jest jednostką organizacyjną obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu będącego organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Finansów.

  Podstawa prawna działania:

  · Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 508  ze zm.),

  · Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017  poz. 2077 ze zm.),

  · Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r., w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedziby dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników  urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ( Dz. U. 2017 poz. 393),

  · Zarządzenie  Ministra Finansów z dnia  5 lutego 2019 r., w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. 2019 poz. 12),

  · Przepisów odrębnych,

  · Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.03.2019 Data publikacji: 03.11.2014 14:33 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 08:50
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu Maciej Witkowski Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian