Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT tylko na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

  Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl. (link otwiera okno w nowym serwisie)

  Swój mikrorachunek sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl (link otwiera okno w nowym serwisie)

  Rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

  1. Karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, PCC:
   26 1010 0055 0200 8100 0007 0000- NBP O/O Bydgoszcz
  2. Pozostałe niepodatkowane należności budżetowe:
   57 1010 0071 2223 0810 4100 0000- wpłaty (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, wpływy z różnych opłat  i różnych dochodów)
  3. Opłaty za wydanie zaświadczeń na konto Urzędu Miasta w Żaganiu:
   66 1090 2558 0000 0006 4000 0100 - BZ WBK S.A. I O/Żagań, opłata skarbowa za m.in. wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, poświadczenia dochodów, potwierdzenia nadania NIP, o uregulowaniu podatków od spadków
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 12.11.2014 13:37 Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2020 13:45
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu Osoba publikująca: Waldemar Soczek Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian