Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Przyjęcia klientów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty:

  Godziny pracy Centrum Obsługi:

  w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00,

  od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są w sekretariacie pokój nr 107, I piętro.

  Skargi i wnioski:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1. wnieść na piśmie
  przesyłając
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego woj. lubuskiego, zatrudnionych albo pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w urzędzie woj. lubuskiego na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej lub pracowników izby – na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
  składając
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego woj. lubuskiego, zatrudnionych albo pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w urzędzie woj. lubuskiego – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w pokoju nr 7 (kancelaria) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego i podległych delegaturach i oddziałach woj. lubuskiego w godzinach od 7:30 do 14:30 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – na Dziennik Podawczy w godz. 8:15 – 16:15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  2. przesłać faksem
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, zatrudnionych albo pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w urzędzie woj. lubuskiego – pod numer (68) 456-07-01 (faks Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze);
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – pod nr (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Finansów),
  3. przesłać pocztą elektroniczną
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, pracowników urzędu skarbowego lub zatrudnionych albo pełniących służbę w urzędzie celno-skarbowym woj. lubuskiego – na adres: is@lu.mofnet.gov.pl;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
  4. przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl
  Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
  5. ustnie do protokołu:
  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30;
  • naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępca naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30, a w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 16:30. Skarga złożona ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach woj. lubuskiego zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Setretariatu na następujących nośnikach danych:  Pamięć masowa USB 1.1, 2.0  lub 3.0, płyta CD/DVD

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, ZIP.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB;
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.   
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2020 Data publikacji: 25.11.2014 13:23 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021 08:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu Osoba publikująca: Waldemar Soczek Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska