Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Urzędzie Skarbowym w Żaganiu prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  • ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax,
  • rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax,
  • rejestr wydanych zaświadczeń,
  • aktów notarialnych,
  • zarejestrowanych kas fiskalnych,
  • kontroli podatkowych.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 869 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.02.2017 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz. MRiF z dnia 03.03.2017 r. poz. 44).
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 12.11.2014 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 13:10
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu Osoba publikująca: Waldemar Soczek Osoba modyfikująca: Marek Czerkies