Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze

  Lp. Data przeprowadzenia kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
  1. 23.04.2013 - 10.05.2013 r. Ministerstwo Finansów Weryfikacja prawidłowości postępowania organu podatkowego wobec wybranego podmiotu.

  Oświadczenie Naczelnika Urzędu w związku z prowadzonym postępowaniem, skierowane do Ministerstwa Finansów (plik pdf 1053 KB)

  Informacja o toczących się postępowaniach podatkowych w sprawie nadpłaty (plik pdf 10919 KB)

  Protokół z przeprowadzonej kontroli (plik pdf 13595 KB)

  Oświadczenie Naczelnika Urzędu o wyłączeniu z jawności danych chronionych (plik pdf 88 KB)

  Wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Finansów (plik pdf 542 KB)

  2. 09.09.2014 r. - 25.09.2014 r. Najwyższa Izba Kontroli Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.10.2014 r. (plik, pdf 608KB)
  3 16.06.2018-23.08.2018 Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Zielonej Górze

  1. . Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

  2. Realizacja ustawowych zadań przez urzędy skarbowe

  oświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyłączeniu jawności danych chronionych (plik pdf 1123 KB)

   

  wystąpienie pokontrolne (plik pdf 4990 KB)
   


  W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.11.2014 Data publikacji: 12.11.2014 14:28 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2021 13:05
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian