Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze prowadzi:

  1. Rejestr podatników,
  2. Rejestr zaświadczeń,
  3. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.

  Składnica Akt: udostępnianie dokumentacji ze składnicy akt osobom spoza Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym składnicy w obecności pracownika prowadzącego składnicę.
  Zasady prowadzenia przez Urząd rejestrów, ewidencji, składnicy akt regulują poniższe przepisy:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie  zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe,
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  5. Regulamin organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w  Zielonej Górze.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2021 12:54
  Autor: Zdzisława Kochanowicz Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian