Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze działa na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r., poz. 41 ze zmianami);
  Status prawny Urzędu Skarbowego określają także:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 508  ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej ( Dz. U. poz.1948 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 poz. 393),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1559),
  • Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w  Zielonej Górze.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.10.2014 Data publikacji: 31.10.2014 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019 14:02
  Autor: Zdzisława Kochanowicz Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian