Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numer telefonu do umówienia wizyty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze – 516 240 181.

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

  tel. Centrala: 68 456 01 00

  fax.: 68 456 01 01

  Status zwrotu podatku:

  Teraz możesz samodzielnie sprawdzić na jakim etapie jest zwrot twojego podatku. Kliknij poniżej i zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego:

  https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

  Informacje w zakresie poszczególnych podatków można uzyskać pod numerami telefonów:

  Referat Obsługi Bezpośredniej (Centrum Obsługi Podatników) - SOB1/CO

  Zaświadczenia o dochodach – 660 557 691

  • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach –  660 557 691
  • Kasy rejestrujące – 660 557 741

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz podatków Majątkowych i sektorowych - SPV

  • Zaświadczenia o spadkach i darowiznach, sprawy spadkowe (SD-Z2, SD-3) -   660 557 751,   660 557 702
  • Karta podatkowa, Działy specjalne produkcji rolnej – 660 557 720
  • Zryczałtowany Podatek Dochodowy od Osób Duchownych - 660 557 702
  • Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości - 660 557 720

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier – SPA

  • Akcyza od samochodów –, 660 557 716, 660 557 682, 660 557 677
  • Zabezpieczenia akcyzowe, składy podatkowe, zarejestrowani odbiorcy, zgłoszenia o planowanym nabyciu – 660 557 739
  • Mienie przesiedlenia- 660 557 681

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających - SKA-1

  • Czynności sprawdzające w podatku od towarów i usług-  660 557 731
  • Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE i transakcji wewnątrzwspólnotowych – 660 557 732

  Wieloosobowe Stanowisko ds. czynności analitycznych i sprawdzających - SKA-2

  • Czynności sprawdzające w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym 660 557 723; 660 557 725
  • Czynności sprawdzające w podatku dochodowym uzyskanym poza granicami kraju 660 557 723; 660 557 725
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC – 660 557 723, 660 557 725

  Referat Kontroli Podatkowej - SKP

  • Kontrola podatku od towarów i usług - 660 557 678, 660 557 717
  • Kontrola podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych -  660 557 675, 660 557 718

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej - SKI

  • Rejestracja podatnika NIP – 660 557 692, 660 557 748, 660 557 747

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych - SKK

  • Sprawy karne skarbowe  - 660 557 693, 660 557 719, 660 557 734

  Dział Spraw Wierzycielskich - SEW

  • Ulgi, odpowiedzialność osób trzecich - 660 557 707,  660 557 713,  660 557 714
  • Miękka egzekucja, upomnienia – 660 557 709, 660 557 711, 660 557 088, 660 557 712
  • Współpraca z Komornikiem Sądowym, wpisy hipotek - 660 557 714,  660 557 708

  Referat Egzekucji Administracyjnej – SEE

  • Poborca skarbowy - 660 557 680
  • Egzekucja administracyjna - 660 557 685
  • Orzecznictwo egzekucyjne - 660 557 689

  Dział Rachunkowości - SER

  • Podatek od towarów i usług VAT- 660 557 696
  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa - 660 557 700
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 660 557 705, 660 557 706,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą – 660 557 703,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – płatnik 660 557 699
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.02.2020 Data publikacji: 03.11.2014 11:55 Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2023 15:16
  Autor: Michał Wojtowicz, Referat Obsługi Bieżącej Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian