Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – Ewa Rożnowska
  • Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – Ewa Gorczyca

  Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki  organizacyjne Urzędu Skarbowego oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  1. Zastępcą Naczelnika (ZN),
  2. Wieloosobowym Stanowisko ds. Wsparcia  (SWW),
  3. Referatem Egzekucji Administracyjnej (SEE),
  4. Referatem Spraw Wierzycielskich oraz Rachunkowości (SEW{1}).

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego podlega Naczelnikowi Urzędu i jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem Urzędu za prawidłową i terminową realizację zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  1. Referatem Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA{1}),
  2. Referatem Kontroli Podatkowej oraz Czynności Analitycznych i Sparwdzających (SKP{1}),
  3. Referatem Obsługi Bezpośredniej  (SOB),
  4. Referatem Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV).
  Naczelnik Urzędu Skarbowego przyjmuje Klientów w godzinach urzędowania. Kompetencje Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika zostały opisane w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim (link otwiera okno w tym samym serwisie)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 10:59 Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2024 11:23
  Autor: Iwona Soliwoda Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Paulina Nawrocka-Robak
  Rejestr zmian