Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Status prawny Naczelnika Urzędu Skarbowego i kierowanego przez niego Urzędu regulują:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min .Roz. i Fin. poz.41)
  • Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 07 marca 2017r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Krośnie Odrzańskim.

  Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej i podlega Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2014 Data publikacji: 03.11.2014 14:35 Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018 14:46
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian