Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Skarbową w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie od 01 stycznia 2015 r.

  Lp. Data przeprowadzenia kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
  Rok 2015
  1. 04.03 - 30.03
  2015 r.
  Izba Skarbowa w Zielonej Górze Prawidłowość planowania, realizacji, dokumentowania i wykorzystywania wyników kontroli podatkowych w postępowaniach podatkowych w 2014 r. Wystąpienie pokontrolne ( plik pdf 11999 KB)
  2. 19.03.2015 r. Izba Skarbowa w Zielonej Górze Prawidłowość przekazywania za pomocą kanałów teleinf. danych dotyczących stanu postępowań egz., przekazywanych na podstawie tytułów wykonawczych ZUS w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli. Wystąpienie pokontrolne ( plik pdf 2136 KB)
  3. 08-14.09.2015 r. Izba Skarbowa w Zielonej Górze Prawidłowość wydawania zaświadczeń Wystąpienie pokontrolne ( plik pdf 6682 KB)
  4. 19-26.10.2015 r. Izba Skarbowa w Zielonej Górze Przestrzeganie praw podatników w postępowaniach podatkowych wszczętych w 2014 r. Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 4930 KB)
  Rok 2016
  1. 29-31.03.2016 r. Izba Skarbowa w Zielonej Górze Prawidłowość prowadzenia księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie kwitariuszy K-103 Wystąpienie pokontrolne ( plik pdf 3958 KB)
  2. 13-24.06.2016 r. Izba Skarbowa w Zielonej Górze Prawidłowość zwrotu nadpłat i zwrotów podatku od towarów i usług Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 4090 KB)
  3 01-07.09.2016 r. Izba Skarbowa w Zielonej Górze Przestrzeganie zasad polityki gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w zakresie składników majątkowych powierzonych użytkownikom  głównym oraz bezpośrednim  Sprawozdanie z kontroli (plik pdf 1239 KB)
    Rok 2017      
  1 28.12.2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Przestrzeganie przez Urząd Skarbowy przepisów prawa w zakresie ochrony tajemnicy skarbowej Sprawozdanie z kontroli (plik pdf 1414 KB)
    Rok 2018      
  1 20-21.03.2018 r. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ocena prawidłowości dokonywanej przez urzędu skarbowe weryfikacji zasadności zwrotów podatku od towarów i usług w toku czynności analitycznych Sprawozdanie z kontroli (plik pdf 1336 KB)

   

  Kontrole z lat ubiegłych (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.11.2014 Data publikacji: 28.11.2014 16:27 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2020 14:43
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Osoba publikująca: Marcin Bugajski Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian