Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sulęcinie określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  4. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  6. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  7. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
  9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 09:47 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 08:49
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian