Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie jest organem niezespolonej administracji rządowej podporządkowanym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sulęcinie obejmuje gminy powiatu sulęcińskiego: Lubniewice, Krzeszyce, Torzym, Słońsk. Siedzibą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sulęcinie jest miasto Sulęcin.
   

  Podstawa prawna działania:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych,  naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  5. Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2019 r.w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w  Sulęcinie 
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2014 Data publikacji: 03.11.2014 14:20 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 09:00
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian