Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie jest organem niezespolonej administracji rządowej podporządkowanym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sulęcinie obejmuje gminy powiatu sulęcińskiego: Lubniewice, Krzeszyce, Torzym, Słońsk. Siedzibą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sulęcinie jest miasto Sulęcin.
   

  Podstawa prawna działania:

  1.  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 768, ze zm.);

  2.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

  3.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych,  naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393);

  4.  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z  2017 r. poz. 41);

  5. Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2019r.w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w  Sulęcinie 

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2014 Data publikacji: 03.11.2014 14:20 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2020 14:35
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian