Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy w Sulęcinie prowadzi:

  • Rejestr Poltax,
  • Rejestr numerów identyfikacji podatkowej,
  • Rejestr zaświadczeń,
  • pozostałe, jako nie sklasyfikowane w kategorii rejestrów publicznych.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy w Sulęcinie rejestrów i ewidencji regulują w szczególności przepisy:

  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Sulęcinie.
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Sposób prowadzenia składnicy akt oraz zasady udostępniania dokumentacji wynikają z zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (załącznik nr 1 – instrukcja kancelaryjna izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów ceno-skarbowych) Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz.43

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 11:17 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2022 10:50
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian