Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli

  Lp. Data przeprowadzenia kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
  Rok 2010
  1. 10.02.2010r. Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze Prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy Protokół kontroli
  2. 06.09.2010r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Protokół kontroli
  Rok 2011
  1. 01.09.2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli Dostępność oraz stan techniczno-sanitarny ustępów ogólnodostępnych Protokół kontroli
  Rok 2012
  1. 15.02.2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Zielona Góra Prawidłowość i rzetelność obliczania składek, ustalanie uprawnień, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Protokół kontroli
  Rok 2015
  1. 24.02.2015 r. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze Kontrola archiwum zakładowego Protokół kontroli
  Rok 2016
  1. 14.10.2016 r. Państwowa Straż Pożarna w Nowej Soli Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Protokół kontroli i decyzja 24/16


  W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.11.2014 Data publikacji: 14.11.2014 13:28 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2017 07:39
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka