Druki do pobrania

  Druki do pobrania

  Druki do pobrania

  Pliki do pobrania

  • .doc ( 41 KB )
   Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług VAT
  • .doc ( 47 KB )
   Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok podatkowy
  • .doc ( 40 KB )
   Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • W-006.pdf ( 177 KB )
   Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub ograniczenie poboru zaliczek na podatek
  • .doc ( 46 KB )
   Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
  • .doc ( 40 KB )
   Wniosek o dokonanie zwrotu podatku VAT w terminie wcześniejszym
  • .doc ( 38 KB )
   Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług
  • .doc ( 45 KB )
   Oświadczenie o sposobie opodatkowania przychodów z tytułu najmu osiągniętego przez małżonków ryczałtem ewidencjonowanym (8,5%)
  • .doc ( 42 KB )
   Wniosek dotyczący przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • .doc ( 42 KB )
   Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu z najmu przez jednego z małżonków na zasadach ogólnych
  • .doc ( 37 KB )
   Wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty w kasie
  • .doc ( 43 KB )
   Wniosek w sprawie zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zobowiązań podatkowych lub zaległości podatkowych
  • W-018.pdf ( 171 KB )
   Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowych
  • .doc ( 45 KB )
   Zawiadomienie o niezłożeniu w terminie deklaracji PCC-3
  • W-020.pdf ( 147 KB )
   Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej
  • .pdf ( 92 KB )
   Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
  • .doc ( 40 KB )
   Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach i o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej
  • .doc ( 40 KB )
   Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanej darowiźnie
  • .doc ( 40 KB )
   Wniosek o wydanie zaświadczenia że od majątku nabytego w drodze spadku zapłacono lub nie należy się podatek
  • W-026.pdf ( 223 KB )
   Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym
  • W-027.pdf ( 180 KB )
   Oświadczenie o pomocy publicznej
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.10.2014 Data publikacji: 29.10.2014 11:46 Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2019 08:54
  Autor: Dział Obsługi Bezpośredniej Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian