Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli - Renata Pawłowicz
  • Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli - Barbara Jabłońska

  Naczelnik Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami
  organizacyjnymi:
  I. Pion Poboru , Egzekucji i Kontroli
  1) Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia – SWW
  2) Referat Spraw Wierzycielskich – SEW
  3) Referat Egzekucji Administracyjnej – SEE
  4) Referat Rachunkowości - SER                                                                            

  5) Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA
  6) Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej  – SKP
  7) Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i  Rejestracji Podatkowej – SKI
  8) Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych – SKK

  Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  I. Pion Obsługi Podatnika i Orzecznictwa
  1) Dział Obsługi Bezpośredniej – SOB
  2) Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków    Majątkowych i Sektorowych - SPV                 
  Przyjmowanie Klientów przez Naczelnika Urzędu Skarbowego lub wyznaczonego Zastępcę odbywa się:

  • w poniedziałek w godzinach 7.30-16.30
  • oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

  Kompetencjie Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika zostały opisane w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Nowej Soli.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2019 Data publikacji: 04.11.2014 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2019 13:39
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian