«Powrót

Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

Link do strony MF z informacją:

https://www.gov.pl/web/kas/uwaga-na-falszywe-e-maile-z-wezwaniem-do-zaplaty-zaleglego-vat