Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Świebodzinie służące dokonywaniu wpłat oraz gromadzeniu dochodów budżetowych z tytułu:

  1. CIT - podatek dochodowy od osób prawnych:
   88 1010 1704 0056 1422 2100 0000 - NBP O/O Zielona Góra
  2. VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
   38 1010 1704 0056 1422 2200 0000 - NBP O/O Zielona Góra
  3. PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych:
   85 1010 1704 0056 1422 2300 0000 - NBP O/O Zielona Góra
  4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
   79 1010 1704 0056 1422 2700 0000 - NBP O/O Zielona Góra
  5. Rachunek sum depozytowych, na który dokonywane są wpłaty z tytułów wykonawczych:
   62 1010 1704 0056 1413 9120 0000 - NBP O/O Zielona Góra
  6. Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, PCC:
   64 1010 0055 0200 8070 0007 0000 - NBP O/O Bydgoszcz
  7. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa do urzędu skarbowego:
   35 1020 5402 0000 0002 0305 6579  - PKO BP S.A.O/I Zielona Góra    

    

  Urząd Skarbowy w Świebodzinie nie prowadzi punktu kasowego. Zastępczą obsługę kasową urzędu prowadzi Poczta Polska S.A. - placówka pocztowa w Świebodzinie, Plac Wolności 5, funkcjonująca w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00, a w soboty od 8:00 do 14:00.         

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.11.2014 Data publikacji: 10.11.2014 07:44 Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018 12:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian