Kontrole

Lp. Organ kontrolujący Termin kontroli Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach 08.08.2011 Kontrola sanitarna toalet ogólnodostępnych w US Żary Protokół kontroli
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 11.01.2012 – 01.02.2012 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Protokół kontroli
3. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 17.11.2012 Archiwum zakładowe – ewidencja Protokół kontroli

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.11.2014 Data publikacji: 28.11.2014 16:39 Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 13:12
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach Osoba publikująca: Marcin Bugajski Osoba modyfikująca: Karol Widła