Zbędne lub zużyte środki trwałe

    Zbędne lub zużyte środki trwałe

    Zbędne lub zużyte środki trwałe

    Ogłoszenia dotyczące nieodpłatnego przekazywania zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego z urzędów skarbowych województwa lubuskiego publikowane są w Biuletynie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w zakładce Zbędne lub zużyte środki trwałe ( link otwiera nowe okno w serwisie wewnętrznym).