Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w urzędzie skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy

  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług załączonych w zakładce „Załatwianie spraw/Pliki do pobrania".

  Urząd Skarbowy w Żarach przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

  Kancelaria Urzędu Skarbowego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.

  e-Urząd Skarbowy/Zaświadczenia

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Skargi i wnioski:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:

  1. wnieść na piśmie
   przesyłając
   1. skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra,
   2. skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa,

    składając
   3. skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w pokoju nr 1 (kancelaria) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego w godzinach od 7.30 do 14.30 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze;
   4. skargę na działanie Dyrektora Izby Administarcji Skarbowej i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – na Dziennik Podawczy w godz. 8.15 – 16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  2. przesłać faksem:
   1. skargę na działanie Naczelnika Urzędu Skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – pod numer (68) 456-07-01 (faks Izby Administarcji Skarbowej w Zielonej Górze);
   2. skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i pracowników Izby Administarcji Skarbowej w Zielonej Górze – pod nr (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Finansów),
  3. przesłać pocztą elektroniczną:
   1. skargę na działanie Naczelnika Urzędu Skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: is@lu.mofnet.gov.pl;
   2. skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
  4. przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
   1. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
  5. ustnie do protokołu:
   1. Dyrektor Izby Administarcji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Administarcji Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do godziny 16.30;
   2. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, a w każdy poniedziałek od 7.30 do godziny 16.30. Skarga złożona ustanie do protokołu w urzędzie skarbowym zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
  • Płyta CD/DVD.

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w urzędzie.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, ZIP.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 07.11.2014 10:53 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 14:21
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Karolina Wołotowska
  Rejestr zmian