«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Żarach

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Żarach

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Żarach

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Urząd Skarbowy w Żarach z siedzibą przy ul. Osadników Wojskowych 3-4 zlokalizowany jest w dwóch budynkach połączonych na pierwszym piętrze łącznikiem. Budynek biurowy nr 3 tzw. „stary" na poziomie parteru posiada jedno wejście główne wychodzące od strony północnej na ul. Osadników Wojskowych oraz wyjście awaryjne (niedostępne w ciągu godzin pracy dla interesantów) wychodzące na ul. Kościelną od strony zachodniej. Brak jest wytyczonej strefy przechodzenia przez obszar kontroli. Ze względu na istniejące warunki lokalowe budynek nr 3 nie posiada centrum obsługi jak również wejścia pomocniczego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Budynek biurowy nr 4 na poziomie parteru posiada dwa wejścia. Pierwsze to drzwi główne rozsuwane (otwierane automatycznie) od strony północnej na ul. Osadników Wojskowych oraz drzwi jednoskrzydłowe z podjazdem dla niepełnosprawnych od strony zachodniej. Budynek jest połączony w poziomie pierwszego piętra łącznikiem z budynkiem urzędu nr 3, co daje możliwość swobodnego przemieszczania się osób. Na parterze znajduje się centrum obsługi, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Centrum obsługi nie posiada wytyczonej strefy przechodzenia przez obszar kontroli.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku nr 3 znajduje się jedna klatka schodowa, brak jest windy osobowej. Na poziomie pierwszego piętra z pomieszczenia biurowego usytuowanego od strony wschodniej prowadzą drzwi na łącznik, które można uznać za drogę komunikacyjną z możliwością swobodnego przemieszczania się osób między budynkami. Budynek pod nr 4 posiada dwie klatki schodowe, nie posiada windy osobowej.
  3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W jednym budynku jest jedno stanowisko z zamontowanę pętlą indukcyjną.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku urzędu nr 3 wyznaczono jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych odwiedzających tut. urząd.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku pod nr 3 nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym. Do centrum obsługi w budynku pod nr 4 mogą wchodzić osoby niepełnosprawne z psem asystującym. Pozostałe kondygnacje stanowią wydzieloną strefę pomieszczeń biurowych i pomocniczych.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. W obu budynkach jest dostępny tłumacz języka migowego PJM online za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość załatwienia spraw podatkowych prze osobę niepełnosprawną tj. niemówiącą na centrum obsługi (bud. nr 4), gdyż urząd posiada  przeszkolonego pracownika biegłego w języku migowym.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 19.06.2020 10:19 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021 14:27
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian