Inspektor Danych Osobowych

    Inspektor Danych Osobowych

    Informacje dotyczące inspektora ochrony danych zamieszczono na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.