Współpraca Administracyjna w Dziedzinie Podatków Akcyzowych (ELO)

  Współpraca Administracyjna w Dziedzinie Podatków Akcyzowych (ELO)

  Współpraca Administracyjna w Dziedzinie Podatków Akcyzowych (ELO)

  Zadania Referatu Współpracy Administracyjnej w Dziedzinie Podatków Akcyzowych (ELO):

  1. przesyłanie wniosków o pomoc administracyjną pomiędzy Służbą Celno-Skarbową oraz właściwymi władzami innych państw członkowskich Unii Europejskiej niż Rzeczypospolita Polska, zwanych dalej "innymi państwami członkowskimi";
  2. przesyłanie informacji w ramach obowiązkowej oraz nieobowiązkowej wymiany informacji, w tym przesyłanie sprawozdań dotyczących działań następczych, o których mowa w art. 8 ust. 5 oraz art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004;
  3. przekazywanie powiadomień o decyzjach i środkach administracyjnych na wniosek właściwych władz innych państw członkowskich;
  4. wymiana danych przechowywanych w Systemie Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED;
  5. przekazywanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium kraju, na ich wniosek, potwierdzenia danych w Systemie Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED, odnoszących się do tych podmiotów oraz ich kontrahentów;
  6. przekazywanie wniosków o pomoc, o których mowa w art. 33 rozporządzenia Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004;

  Dane adresowe:

  Referat Współpracy Administracyjnej w Dziedzinie Podatków Akcyzowych (ELO)

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  69-110 Rzepin, ul. Dworcowa 5

  tel.: +48 95 7509 104, 329 (kierownik referatu)

  tel. +48 95 7509 360 lub 7509 163, 7509 123, 7509 323

  adres e-mail: ELO.IAS.410000@mf.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.06.2020 Data publikacji: 16.06.2020 16:26 Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2020 15:16
  Autor: Referat Współpracy Administracyjnej w Dziedzinie Podatków Akcyzowych (ELO) Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian