Kierownictwo Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Kierownictwo Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Kierownictwo Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Sylwester Skórski

  nadinsp. Sylwester Skórski

  Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

   

   

   

  • Ryszard Bandur - I  Zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
  • insp. Rafał Lewaszow - II  Zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
  • insp. Jacek Kozłowski - III  Zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
  • mł. insp. Waldemar Kozłowski - IV zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. 
  • Marzanna Janiak - V zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.