Załatw sprawę przez internet

    Załatw sprawę przez internet

    Załatw sprawę przez internet

    Informacje dotyczące możliwości załatwienia spraw przez Internet znajują się w zakładce Załatw sprawę przez Internet (Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze) - link otwiera okno w tym samym serwisie