Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw załatwionych w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim w 2019 r.  

  1. W zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej.

  Liczba ujawnień w toku przeprowadzonych kontroli:

  • papierosy: 28,
  • tytoń: 63,
  • susz tytoniowy: 6,
  • alkohol: 2,
  • narkotyki: 1, 
  • własności intelektualne (obuwie, odzież, perfumy, ręczniki, kosmetyki, okulary): 12,
  • olej smarowy, napędowy, opałowy w pojemnikach typu mauser:   4,
  • odpady  (mieszanina odpadów komunalnych): 2,
  • kradzież z terytorium DE (skradziona naczepa oraz towar różnej jakości: miksery, ekspresy do kawy, żelazka, piły łańcuchowe itp.): 2,
  • hazard (automaty): 20.

  Liczba nałożonych mandatów karnych: 21. 

  Liczba sporządzonych protokołów w transporcie drogowym: 29.

  Liczba ujawnionych  przypadków nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców: 2.

  Liczba przeprowadzonych wspólnych działań z funkcjonariuszami niemieckiej administracji celnej w zakresie współpracy międzynarodowej przeprowadzano: 19.

  2. W zakresie kontroli rynku.

  Liczba ujawnień w toku kontroli:

  • papierosy bez banderol: 15,
  • tytoń bez banderol: 12,
  • alkohol etylowy bez banderol: 5
  • nieprawidłowości dotyczące oznaczania wyrobów znakami akcyzy: 
  1. papierosy oznaczone banderolami które utraciły ważność: 32 ujawnienia,
  2. tytoń oznaczony banderolami które utraciły ważność: 6 ujawnień,
  3. wyroby spirytusowe z uszkodzonymi, nieprawidłowo umieszczonymi banderolami, banderolami niewłaściwymi, zagubionymi banderolami: 2 ujawnienia,
  4. wyroby winiarskie z uszkodzonymi, nieprawidłowo umieszczonymi banderolami, banderolami niewłaściwymi, zagubionymi banderolami: 7 ujawnień.
  5. (w wyniku ww. nieprawidłowości wystawiono 32 mandaty karne).
  • własność intelektualna: 1,
  • niespełnianie przez ON wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych: 16,
  • ON niewiadomego pochodzenia: 3,
  • użycie oleju opałowego do napędu pojazdów silnikowych: 1,
  • nieprawidłowości dotyczące infrastruktury w obrocie paliwami: 7,
  • obrót paliwami ciekłymi (gaz LPG) bez koncesji: 1,
  • niezgłoszenie czynności produkcyjnych w winiarni: 1,

  Liczba wystawionych mandatów w zakresie nieprawidłowości dotyczącej rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych i ewidencji: 417 . 

  Liczba przeprowadzonych działań w zakresie kontroli nielegalnego urządzania gier na automatach: 115.

  Nadzorowanie działalność podmiotów:
  1) prowadzących produkcję:

  • alkoholu etylowego: 5 składów podatkowych (gorzelnie),
  • napojów alkoholowych: 1 skład podatkowy, wytwórnia wódek – kontrola stała,
  • wina, piwa i nalewek poza składem podatkowym: 37 podmiotów,
  • piwa w składzie podatkowym: 3 składy podatkowe,
  • gazu płynnego: 6 składów podatkowych;
   2) dokonujących magazynowania i obrotu:
  •  produktami rafinacji ropy naftowej: 2 składy podatkowe – bazy paliw,
   3) zarejestrowanych odbiorców:
  • napojów alkoholowych: 11 podmiotów,
  • wyrobów ropopochodnych: 2 podmioty;
   4) podmiotów pośredniczących:
  • dostarczających podmiotom zużywającym produkty rafinacji ropy naftowej: 4 podmioty;
   5) kopalnia ropy naftowej: 1 podmiot;
   6) zużywających alkohol etylowy: 9 podmiotów;
   7) kasyno gry: 1 podmiot;
   8) salony gier na automatach: 8 salonów.

  3. W zakresie kontroli SENT.

  Liczba kontroli SENT drogowych i kolejowych: 76147, w tym:

  • wyroby energetyczne: 2810,
  • alkohol: 652,
  • susz tytoniowy: 510,
  • olej roślinny: 2059,
  • przewóz towarów innych: 55044,
  • przewóz bez ładunku: 14762,
  • odpady: 90,
  • kontrole w ruchu kolejowym (alkohol metylowy, produkty paliwowe): 220.

  Liczba wystawionych mandatów: 50.

  Zastosowane środki ograniczające możliwość wystąpienia ryzyka związanego z realizowanym przewozem towarów, w tym:

  • liczba wydanych decyzje o zarządzeniu konwoju: 2,
  • liczba pobranych próbek towaru: 87,
  • liczba założonych zamknięcia urzędowego: 261.

  Liczba ujawnienia prowadzenia pojazdów ciężarowych bez ważnych badań technicznych ciągnika bądź naczepy oraz braku licencji na przewóz towarów: 26 przypadków.

  4. W zakresie kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych i postępowań kontrolnych.

  Liczba przeprowadzonych:

  • postępowań kontrolnych (wszczętych przed dniem 01.03.2017 r. na podstawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej): 30,
  • kontroli celno-skarbowych (w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa): 83,
  • postępowań podatkowych (z przekształcenia kontroli celno-skarbowych): 35.

  Liczba blokady rachunków: 10 podmiotów.

  Liczba zablokowanych rachunków: 37.

  5. W zakresie pozostałego orzecznictwa w I Instancji.

  Liczba spraw w ramach organu I Instancji: 22672. 

  Liczba załatwionych spraw: 20651.

  Przeznaczenia celne:

  • liczba spraw: 22058,
  • liczba wydanych decyzji/postanowień: 3561,
  • sprawy załatwione w innym trybie: 16727.

  Postępowania w zakresie wymierzenia kary administracyjnej na podstawie przepisów o transporcie drogowym: 

  • liczba spraw: 67,
  • liczba wydanych decyzji/postanowień: 47,
  • sprawy załatwione w innym trybie: 1.

  Postępowania w zakresie wymierzenia kary administracyjnej na podstawie przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów SENT:

  • liczba spraw: 547,
  • liczba wydanych decyzji/postanowień: 229,
  • sprawy załatwione w innym trybie: 86.

  6. W zakresie obsługi przedsiębiorców.

  Liczba obsłużonych zgłoszeń w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych:

  • Import AIS: 47933 zgłoszeń, 81659 pozycji,
  • Import CELINA: 1853 zgłoszeń: 6303 pozycji,
  • Eksport AES: 77797 zgłoszeń, 2922354 pozycji, 
  • Eksport AES – ZWA: 48226 zgłoszeń, 
  • Tranzyt otwarte NCTS2: 26881 zgłoszeń, w tym TIR: 24223, 
  • Tranzyt zakończone NCTS2: 1005 zakończone.

  Stan spraw załatwionych w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim w 2018 r. 

  1. W zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej.

  Liczba ujawnień w toku przeprowadzonych kontroli:

  • papierosy: 24,
  • tytoń: 134,
  • susz tytoniowy: 13,
  • narkotyki i farmaceutyki: 21, 
  • własności intelektualne (obuwie, odzież): 7,
  • paliwo: 20,
  • olej smarowy: 3,
  • odpady  (mieszanina odpadów komunalnych, wiórki z obróbki metali): 5,
  • kradzież z terytorium DE: 9,
  • automaty do gier hazardowych: 8, 
  • nielegalni emigranci: 1,
  • osoby poszukiwane: 1,
  • prowadzenie pojazdów bez uprawnień: 4,
  • broń: 2.

  Liczba nałożonych mandatów karnych: 42. 

  Liczba sporządzonych protokołów w transporcie drogowym: 35.

  2. W zakresie kontroli rynku.

  Liczba przeprowadzonych kontroli:

  • doraźnych w kasyna gry: 11,
  • w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych/bukmacherskich.

  Liczba zgłoszonych organizacji  loterii promocyjnych: 2.

  Liczba zgłoszonych loterii fantowych: 106, w tym liczba przypadków nadzorowania niszczenie losów po odbytych losowaniach: 12.

  Liczba ujawniono nielegalnych automatów do gier hazardowych: 312 szt.

  Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie kontroli ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych: 524.

  3. W zakresie kontroli SENT.

  Liczba zrealizowanych kontroli SENT: 69631, w tym:

  • wyroby energetyczne: 4557,
  • alkohol: 1108,
  • susz tytoniowy: 112,
  • olej roślinny: 3453,
  • pusty przewóz: 13702,
  • inne towary: 46699.

  Zastosowane środki ograniczające możliwość wystąpienia ryzyka związanego z realizowanym przewozem towarów, w tym:

  • liczba wydanych decyzje o zarządzeniu konwoju: 198,
  • liczba pobranych próbek towaru: 113,
  • liczba założonych zamknięcia urzędowego: 361.

  Liczba ujawnień prowadzenia pojazdów ciężarowych bez ważnych badań technicznych ciągnika bądź naczepy oraz braku licencji na przewóz towarów: 26 przypadków.

  4. W zakresie kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych i postępowań kontrolnych.

  Liczba przeprowadzonych:

  • postępowań kontrolnych (wszczętych przed dniem 01.03.2017 r. na podstawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej): 74,
  • kontroli celno-skarbowych (w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa): 56,
  • postępowań podatkowych (z przekształcenia kontroli celno-skarbowych): 32.

  Liczba zablokowanych kont bankowych grupy przestępczej: 1.

  5.  W zakresie pozostałego orzecznictwa w I Instancji.

  Liczba spraw w ramach organu I Instancji: 26661. 

  Liczba załatwionych spraw: 24548.

  Przeznaczenia celne:

  • liczba spraw: 26062,
  • liczba wydanych decyzji/postanowień: 3405,
  • sprawy załatwione w innym trybie: 20654.

  Postępowania w zakresie wymierzenia kary administracyjnej na podstawie przepisów o transporcie drogowym: 

  • liczba spraw: 63,
  • liczba wydanych decyzji/postanowień: 65,
  • sprawy załatwione w innym trybie: 0.

  Postępowania w zakresie wymierzenia kary administracyjnej na podstawie przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów SENT:

  • liczba spraw: 536,
  • liczba wydanych decyzji/postanowień: 328,
  • sprawy załatwione w innym trybie: 96.

  6. W zakresie obsługi przedsiębiorców.

  Liczba obsłużonych zgłoszeń w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych:

  •  Import:  (AIS:3172, CELINA: 43183) - 46355 pozycji,
  • PWD import: 13733 pozycji,
  • Eksport ZWU: 65622 pozycji,
  • Eksport ZWA: 35608 pozycji,
  • Zgłoszeń tranzytowych: 31290, w tym TIR: 28962 szt.

  Stan spraw załatwionych w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim w 2017 r.  

  W zakresie kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych i postępowań kontrolnych.

  Liczba przeprowadzonych:

  • postępowań kontrolnych: 102,
  • kontroli celno-skarbowych (w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa): 32,
  • postępowań podatkowych (z przekształcenia kontroli celno-skarbowych): 7.