Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

  • rejestr identyfikacji podatników– sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania danych w nim zawartych wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • rejestr zaświadczeń– sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania danych w nim zawartych wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • składnica akt-  sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania dokumentacji wynikają z zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (załącznik nr 1 – instrukcja kancelaryjna izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów ceno-skarbowych).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.02.2019 Data publikacji: 04.11.2014 09:10 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2021 11:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian