Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

  Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim link otwiera okno w tym samym serwisie

  Data publikacji strony : 2017.03.01

  Data ostatniej aktualizacji: 2017.03.01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na fakt, iż:

  • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na  publikację przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
  3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  4. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  7. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  8. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione;
  9. występują błędy parsowania.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.07.30

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 25.03.2022 r.

  Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Osobami kontaktowymi są:

  Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 660 557 216 lub 660 557 343. W ten sposób również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

   Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposobu przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku gdy Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Spraw Obywatelskich - link otwiera okno w innym serwisie

  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim znajdują się w zakładce „załatwianie spraw" - „dostępność" -  :

  Aplikacje mobilne

  Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Ministerstwa Finansów udostępnia następujące aplikacje mobilne:

  • Mobilna Granica
  • Asystent Granica

  INFORMACJE DODATKOWE

  Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

  Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2020 Data publikacji: 03.08.2020 14:24 Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2022 11:17
  Autor: Małgorzata Żak, koordynator ds. dostępności Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian