Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej, podlegającym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem podatkowym, niższego stopnia w stosunku do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy urzędu skarbowego.

   

  Podstawa prawna działania:

  1.   Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 768, ze zm.);

  2.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

  3.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych,  naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393);

  4.   Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansówz  2017 r. poz. 41);

  5.    Zarządzenie nr 54/2019 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w  Gorzowie Wielkopolskim.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.02.2019 Data publikacji: 29.10.2014 13:21 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 12:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian