Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej, podlegającym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem podatkowym, niższego stopnia w stosunku do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy urzędu skarbowego.

  Podstawa prawna działania:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych,  naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  5. Zarządzenie nr 54/2019 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w  Gorzowie Wielkopolskim.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.02.2019 Data publikacji: 29.10.2014 13:21 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2021 12:15
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian